Staliūnas, D. „Nowoczesna Litwa – Czy istniała Alternatywa Dla Modelu państwa Narodowego?”. Kwartalnik Historyczny, t. 125, nr 2, październik 2018, s. 403-25, doi:10.12775/KH.2018.125.2.05.