Kaliski, B. „Guidance for Contributors”. Kwartalnik Historyczny, t. 124, marzec 2018, s. 199-05, doi:10.12775/16261.