Kornat, M. „The First Treachery of the West. On the Book by Andrzej Nowak”. Kwartalnik Historyczny, t. 124, marzec 2018, s. 141-58, doi:10.12775/KH.2017.124.SI.2.05.