Michałowski, R., i R. Butterwick-Pawlikowski. „From the Editors”. Kwartalnik Historyczny, t. 124, marzec 2018, s. 5-6, doi:10.12775/16247.