Ożóg, K. „Uwagi O Badaniach Nad średniowieczną Kulturą umysłową Europy Środkowo-Wschodniej”. Kwartalnik Historyczny, t. 120, nr 4, kwiecień 2013, s. 719-35, doi:10.12775/KH.2013.120.4.02.