Wierzbicki, M. „Niewyjaśnione Pogromy”. Kwartalnik Historyczny, t. 121, nr 2, luty 2014, s. 407-24, doi:10.12775/KH.2014.121.2.06.