Baczyński, B. A. „Sprostowanie”. Kwartalnik Historyczny, t. 121, nr 1, styczeń 2014, s. 237-8, doi:10.12775/14467.