Stobiecki, R. „Niezwykła Epistolografia. O Korespondencji Stefana Kieniewicza I Henryka Wereszyckiego”. Kwartalnik Historyczny, t. 122, nr 3, marzec 2015, s. 553-64, doi:10.12775/KH.2015.122.3.06.