Wieczorek, S. „Bona Stultitia. O Znaczeniu paradoksów Retorycznych W Najstarszym żywocie św. Wojciecha”. Kwartalnik Historyczny, t. 122, nr 3, marzec 2015, s. 417-55, doi:10.12775/KH.2015.122.3.01.