Kuk, L. „Między wielkością a małością. Polska Wobec Koncertowej Kakofonii Mocarstw Na przełomie Swych dziejów (1914–1945)”. Kwartalnik Historyczny, t. 124, nr 1, kwiecień 2017, s. 123-48, doi:10.12775/KH.2017.124.1.05.