Zielińska, Z. „Polemika Szymona Askenazego I Bronisława Dembińskiego (1903–1904)”. Kwartalnik Historyczny, t. 124, nr 1, kwiecień 2017, s. 5-42, doi:10.12775/KH.2017.124.1.01.