Kaliski, B. „Recenzje”. Kwartalnik Historyczny, t. 123, nr 3, listopad 2016, s. 581-35, doi:10.12775/11446.