[1]
J. Stolicki, „Elekcje na urzędy ziemskie (sejmiki elekcyjne) w województwach ukrainnych w czasie wygnania”, KH, t. 129, nr 1, s. 5–34, kwi. 2022.