[1]
A. Orzełek, „U genezy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Powstanie i rozpad pierwszego zespołu redakcyjnego tygodnika «Za i Przeciw»”, KH, t. 126, nr 4, s. 721–763, luty 2020.