[1]
P. Szadkowski, „Staropolskie i hiszpańskie piśmiennictwo wojskowe XVI wieku w kontekście teorii rewolucji militarnej. Próba porównania”, KH, t. 125, nr 3, s. 597–631, sty. 2019.