[1]
M. Wierzbicki, „Niewyjaśnione pogromy”, KH, t. 121, nr 2, s. 407–424, luty 2014.