[1]
S. Wieczorek, „Bona stultitia. O znaczeniu paradoksów retorycznych w najstarszym żywocie św. Wojciecha”, KH, t. 122, nr 3, s. 417–455, mar. 2015.