[1]
P. Zając, „Giovanni Andrea Archetti i Stanisław August Poniatowski. Obraz króla i wzajemnych relacji w depeszach Nuncjusza do Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej z lat 1776–1784”, KH, t. 123, nr 2, s. 279–311, cze. 2016.