„Abbreviations” (2023) Kwartalnik Historyczny, 129(6), s. 218–219. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/KH/article/view/43164 (Udostępniono: 28 wrzesień 2023).