„Tabela transliteracyjna” (2022) Kwartalnik Historyczny, 129(3), s. 792. Dostępne na: https://apcz.umk.pl/KH/article/view/41306 (Udostępniono: 29 maj 2023).