Stolicki, J. (2022) „Elekcje na urzędy ziemskie (sejmiki elekcyjne) w województwach ukrainnych w czasie wygnania”, Kwartalnik Historyczny, 129(1), s. 5–34. doi: 10.12775/KH.2022.129.1.01.