„Wykaz skrótów” (2021) Kwartalnik Historyczny, 128(2), s. 689–691. doi: 10.12775/34995.