„Instrukcja redakcyjna «Kwartalnika Historycznego»” (2021) Kwartalnik Historyczny, 128(2), s. 685–688. doi: 10.12775/34994.