„Recenzje” (2021) Kwartalnik Historyczny, 128(2), s. 659–678. doi: 10.12775/34991.