Cieśla, M. (2021) „Historia lokalna czy międzynarodowe sieci kontaktów – na marginesie pracy Berndta Strobacha Der Hofjude Berend Lehmann (1661–1730). Eine Biografie”, Kwartalnik Historyczny, 128(2), s. 641–658. doi: 10.12775/KH.2021.128.2.06.