Rodak, M. (2021) „Fenomen hazardu («hazardziku») ulicznego w Drugiej Rzeczypospolitej. Casus województwa wileńskiego”, Kwartalnik Historyczny, 128(2), s. 601–635. doi: 10.12775/KH.2021.128.2.04.