Łopatecki, K. (2021) „Uchwały izby poselskiej a działalność legislacyjna sejmu – przykład 1615 roku”, Kwartalnik Historyczny, 128(2), s. 549–575. doi: 10.12775/KH.2021.128.2.02.