Orzełek, A. (2020) „U genezy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Powstanie i rozpad pierwszego zespołu redakcyjnego tygodnika «Za i Przeciw»”, Kwartalnik Historyczny, 126(4), s. 721–763. doi: 10.12775/KH.2019.126.4.03.