Kaliski, B. (2019) „Tabela transliteracyjna”, Kwartalnik Historyczny, 126(2), s. 420. doi: 10.12775/21332.