Kaliski, B. (2019) „Recenzje”, Kwartalnik Historyczny, 126(2), s. 365–416. doi: 10.12775/21330.