Kaliski, B. (2019) „Tabela transliteracyjna”, Kwartalnik Historyczny, 125(3), s. 810. doi: 10.12775/19016.