Kaliski, B. (2019) „Wykaz skrótów”, Kwartalnik Historyczny, 125(3), s. 807–809. doi: 10.12775/19015.