Budzyński, R. (2019) „O nieznanych listach Gustawa Manteuffla ze zbiorów Biblioteki Uniwersytetu Lwowskiego. Komunikat”, Kwartalnik Historyczny, 125(3), s. 693–704. doi: 10.12775/KH.2018.125.3.05.