Szadkowski, P. (2019) „Staropolskie i hiszpańskie piśmiennictwo wojskowe XVI wieku w kontekście teorii rewolucji militarnej. Próba porównania”, Kwartalnik Historyczny, 125(3), s. 597–631. doi: 10.12775/KH.2018.125.3.01.