Znamierowska-Rakk, E. (2018) „Idea narodowa w konfrontacji z zamysłami wspólnotowymi. Przykład Jugosławii”, Kwartalnik Historyczny, 125(2), s. 555–567. doi: 10.12775/KH.2018.125.2.14.