Nosow, B. (2018) „Państwo (jego powstanie, upadek i odrodzenie) jako historycznie uwarunkowana forma społeczno-politycznej organizacji społeczeństwa”, Kwartalnik Historyczny, 125(2), s. 507–516. doi: 10.12775/KH.2018.125.2.10.