Kizwalter, T. (2018) „Pozagrobowy żywot Rzeczypospolitej”, Kwartalnik Historyczny, 125(2), s. 499–505. doi: 10.12775/KH.2018.125.2.09.