Bůžek, V. (2018) „Drogi do poznania historii Habsburgów w czeskich naukach historycznych”, Kwartalnik Historyczny, 125(2), s. 471–481. doi: 10.12775/KH.2018.125.2.07.