Górny, M. (2018) „Karty na stół. Geografia i granice nowej Europy po I wojnie światowej”, Kwartalnik Historyczny, 125(2), s. 427–469. doi: 10.12775/KH.2018.125.2.06.