Staliūnas, D. (2018) „Nowoczesna Litwa – czy istniała alternatywa dla modelu państwa narodowego?”, Kwartalnik Historyczny, 125(2), s. 403–425. doi: 10.12775/KH.2018.125.2.05.