Opaliński, E. (2018) „Kryzys, rozpad i odrodzenie I Rzeczypospolitej w okresie II wojny północnej (1655–1660)”, Kwartalnik Historyczny, 125(2), s. 337–363. doi: 10.12775/KH.2018.125.2.03.