Kuk, L. (2018) „Polska z bliska i z oddali. Przypadek Daniela Beauvois w świetle jego wspomnień”, Kwartalnik Historyczny, 124(4), s. 805–820. doi: 10.12775/KH.2017.124.4.08.