Mazur, W. (2018) „Offensive pour la Pologne? Wojskowe aspekty polityki mocarstw zachodnich wobec Polski a konferencja w Abbeville (wiosna–lato 1939 roku)”, Kwartalnik Historyczny, 124(4), s. 699–731. doi: 10.12775/KH.2017.124.4.03.