Kornat, M. (2018) „The First Treachery of the West. On the Book by Andrzej Nowak”, Kwartalnik Historyczny, 124, s. 141–158. doi: 10.12775/KH.2017.124.SI.2.05.