Kieniewicz, J. (2013) „Eurosarmacja. O Europie Środkowej z perspektywy cywilizacyjnej”, Kwartalnik Historyczny, 120(4), s. 817–823. doi: 10.12775/KH.2013.120.4.08.