Ożóg, K. (2013) „Uwagi o badaniach nad średniowieczną kulturą umysłową Europy Środkowo-Wschodniej”, Kwartalnik Historyczny, 120(4), s. 719–735. doi: 10.12775/KH.2013.120.4.02.