Wierzbicki, M. (2014) „Niewyjaśnione pogromy”, Kwartalnik Historyczny, 121(2), s. 407–424. doi: 10.12775/KH.2014.121.2.06.