Baczyński, B. A. (2014) „Sprostowanie”, Kwartalnik Historyczny, 121(1), s. 237–238. doi: 10.12775/14467.