Rutkowski, R. (2014) „Dzięki komu Islandczycy nawrócili się na chrześcijaństwo? Konwersja widziana oczami średniowiecznych autorów”, Kwartalnik Historyczny, 121(1), s. 5–40. doi: 10.12775/KH.2014.121.1.01.