Stobiecki, R. (2015) „Niezwykła epistolografia. O korespondencji Stefana Kieniewicza i Henryka Wereszyckiego”, Kwartalnik Historyczny, 122(3), s. 553–564. doi: 10.12775/KH.2015.122.3.06.